Blog de lectura

espai destinat a les accions lectores

Read More

Batxillerat Internacional

School code 050504

Read More

Matrícula 2018/19

Informació referent al període de matriculació d'ESO i Batxillerat i les reunions de juliol d'entrada al nou curs

Read More

Matrícula curs 2018/19

Alumnat que començarà 1r d’ESO: Del 21 al 27 de Juny Alumnat que començarà 2n, 3r i 4t d’ESO: NO és necessari matricular-se, aquesta es realitza de forma automàtica amb el full de confirmació que es va entregar en el seu moment. Tan sols s’ha de realitzar el pagament que us entregarem juntament amb les

Read More