AMPA

Què es l’AMPA?<>

 • Bonificacions econòmiques que redueixen l’import de les sortides (crèdit de síntesi, assistència a representacions teatrals i cinema, excursions vàries….)
 • Aportacions per la coral, la revista, premis literaris, concursos, etc…
 • Aportacions biblioteca (llibres, sou de l’encarregada del control i l’orde en la mateixa)
 • Despeses d’esports (material esportiu, uniformes pers als equips,etc…)
 • Participació a la gala de final de batxillerat.
 • Ajut a les despeses per l’intercanvi amb Páis de Gal·les.
 • Organitza xerrades pera pares.
 • Organitza, juntament amb el centre les activitats extraescolars.
 • Subvenciona cursets per als alumnes (sexualitat, tècniques d’estudi, activitats extraescolars)

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA:

 • Presidenta: Ramona Gelonch Castañé
 • Vice-presidenta: M. Carme Garriga Bosch
 • Tresorera: Pepita Bernaus Duch
 • Secretari: Jordi Obis Navarro
 • Auxiliar AMPA: Mari Hernández Delgado
 • Vocal INS: Santi Pubill Gorgues
 • Vocal: Isidre Doménech Garcia
 • Vocal: Mercè Paysan Esteve
 • Vocal: M. Carmen Alba Ruiz
 • Vocal: Antònia Garcia Pérez
 • Vocal: Genoveva Enfont Suñé