Informació Vaga 8 de Novembre

 
demà dimecres hi ha convocada una vaga de treballadors, per tant, dir-vos que en compliment de la normativa general:
 
– El centre garanteix el funcionament dels serveis mínims.
 
– El professorat i personal en general del centre no té la obligació d’informar de la seva adhesió a la vaga fins el mateix dimecres al matí, per tant, no podem informar-vos de la seva incidència.
 
– És decisió de la família que el vostre fill/a assisteixi demà al centre.
 
Si hi hagués alguna novetat al respecte, us informarem via web i/o mail.
 
Atentament
 
Equip directiu.