Entrega de diplomes i beques d'excel·lència

En el marc de la vetllada solidària, l’institut va fer entrega dels diplomes d’excel·lència als alumnes que han obtingut una nota global final igual o superior al vuit i les beques als que han obtingut una nota igual o superior al nou, corresponents al curs 2016/17. Felicitats als premiats!!