Eleccions al Consell Escolar

El nostre Consell Escolar, aquest any ha de renovar una de les tres places assignades a les famílies.

El termini per presentar candidatura és fins el dia 15 de novembre, i les votacions tindran lloc el 27 de novembre. En rebreu més informació en quan hi hagi els candidats.

La informació també restarà a disposició de tothom en el panell informatiu del centre.