Presentació projectes

PLANS D’ACTUACIÓ 2012-2016

 • Projectes d’innovació educativa
  • Pla d’autonomia de Centre
  • Pla Educatiu d’Entorn
  • Programa de mediació escolar
  • Programa salut a l’escola
  • Pla d’Esport a l’Escola
  • Pla Mediabiental
  • Pla de llengües estrangeres (CLIL)
  • Pla de digitalització de les aules (1×1)
 • Educació ambiental
 • Pla d’acció tutorial
  • Educació en valors
  • Orientació acadèmico-professional
 • Educació a l’abast (IME)
 • Pla de lectura
 • Cicle cultural
 • Exposicions didàctiques
 • Teatre
 • Plenari dels infants
 • Revista
 • Activitats per a les famílies
 • Coral
 • Conferències
 • Educació per a la salut i les conductes de risc
 • Aula d’Astronomia
 • Intercanvis i viatges a l’estranger (COMENIUS)
 • Consell de delegats
 • Extraescolars

PLANS D’ACTUACIÓ – PROJECTES D’INNOVACIÓ 2006-2012

 • Pla d’autonomia de centre
 • Pla educatiu d’entorn
 • Pla d’esport a l’escola
 • Biblioteca “PUNTEDU” – Pla de lectura
 • Mediació escolar
 • Salut i escola
 • Pla d’acció tutorial
 • Reciclatge de llibres
 • Art, TIC i música