3r Trimestre telemàtic

ÚLTIMES ENTRADES

Benvolguda família,

Per tal d’iniciar el 3r trimestre de forma telemàtica us compartim la següent informació:

Les noves programacions funcionals per matèries i cursos on hi consta:

  • Continguts i competències a treballar.
  • Activitats a realitzar temporitzades per setmanes, amb un grup inicial de 4 setmanes.
  • Criteris i instruments d’avaluació i recuperació.
  • Canals de comunicació.

Aquests documents ja són accessibles a l’espai moodle per tot l’alumnat.

Seguirem tenint en consideració totes les adaptacions curriculars i plans individualitzats i, més que mai, també tots aquells condicionants personals que no permetin un seguiment “normalitzat” de les activitats. Ens adaptarem a les realitats i particularitats de cadascú.

Es tracta d’una 3a avaluació que pretén enriquir i sumar als continguts i competències treballades de forma presencial, i que es valoraran sempre de forma positiva.

Us compartim també un correu corporatiu   @insjoseplladonosa.cat   de cadascun dels professors i professores, a disposició d’alumnes i famílies.

Una de les competències a treballar més important d’aquest dies serà l’organització personal, ajudar als nostres alumnes a mantenir un cert ordre i sistematització de les tasques i l’entrega d’aquestes.

 

Mails professorat