Calendari exàmens setembre 2019 Batxillerat

ÚLTIMES ENTRADES

Consulta el dia i hora dels exàmens extraordinaris de setembre corresponents a Batxillerat.

 

DILLUNS 2 SETEMBRE   DIMART 3 SETEMBRE
PROVES EXTRAORDINÀRIES     PROVES EXTRAORDINÀRIES
8:30-9:30 8:30-9:30 CATALÀ
9:30-10:30    FILOSOFIA 9:30-10:30 MATEMÀTIQUES

LIT. CASTELLANA

MACS

10:30-11:30 ANGLÈS 10:30-11:30 DIBUIX TÈCNIC

LLATÍ

EOE

11:30-12:30 BIOLOGIA

 

11:30-12:30 HMC

GREC

TEC. INDUSTRIAL

QUÍMICA

12:30-13:30 CMC 12:30-13:30 ECONOMIA

CTMA

FÍSICA

13:30-14:30 FRANCÈS