Què són aquests certificats?

Els certificats de català de la Direcció General de Política Lingüística són títols oficials amb reconeixement internacional i validesa indefinida. Aquests certificats els pots necessitar per participar en processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, o per qualsevol altre lloc on el demanin.

Depenent de la titulació que tinguis, des d’aquí pots demanar el certificat d’acreditació de coneixement del català de nivell B2 (nivell intermedi de català) o el de nivell C1 (nivell de suficiència del català), sempre que compleixis els requisits que s’indiquen per cada cas, i aportis la documentació exigida.