Què he de fer per demanar el nivell B2?
Selecciona la titulació que tens.

Comprova que compleixes els requisits. Si els compleixes, prepara la documentació que ens has d’aportar i prem el botó per demanar el certificat.

Requisits

 • Tenir el títol de Graduat Escolar d’EGB.
 • Haver cursat tota l’EGB a Catalunya a partir del curs 1978-79.
 • Haver cursat l’assignatura de llengua catalana durant tota l’EGB.

Documentació a aportar

 1. DNI:  Fotocòpia del DNI per les dues cares.
 2. Certificat de l’escola on vas fer l’EGB, o equivalent, que acrediti:
  • els anys i cursos d’escolaritat.
  • que vas obtenir el títol de Graduat escolar (Títol d’EGB).
  • que vas cursar l’assignatura de llengua catalana.

Comprova que compleixes els requisits. Si els compleixes, prepara la documentació que ens has d’aportar i prem el botó per demanar el certificat.

Requisits

 • Tenir el Títol d’FP1.
 • Haver cursat tota l’EGB i tota l’FP1 a Catalunya a partir del curs 1978-79.
 • Haver cursat l’assignatura de llengua catalana durant tota l’EGB i tota l’FP1.

Documentació a aportar

 1. DNI:  Fotocòpia del DNI per les dues cares.
 2. Certificat de l’escola on vas fer l’EGB, o equivalent, que acrediti:
  • els anys i cursos d’escolaritat.
  • que vas cursar la llengua catalana.
 3. Certificat de l’institut on vau fer l’FP1, o equivalent, que acrediti:
  • que vas obtenir el títol d’FP1.
  • que vas cursar la llengua catalana.

Comprova que compleixes els requisits. Si els compleixes, prepara la documentació que ens has d’aportar i prem el botó per demanar el certificat.

Requisits

 • Tenir el Títol d’ESO.
 • Haver cursat i aprovat la llengua catalana en, com a mínim, 4 cursos de primària en centres d’Aragó.
 • Haver cursat i aprovat l’assignatura de llengua catalana durant tota l’ESO en instituts d’Aragó.

Documentació a aportar

 1. DNI:  Fotocòpia del DNI per les dues cares.
 2. Certificat de l’escola on vas fer la Primaria, o equivalent, que acrediti:
  • els anys i cursos d’escolaritat.
  • que vas cursar i aprovar la llengua catalana en, com a mínim, 4 cursos.
 3. Certificat de l’institut d’Aragó on vas fer l’ESO, o equivalent, que acrediti:
  • que vas obtenir el títol d’ESO.
  • que vas cursar i aprovar la llengua catalana.