Què he de fer per demanar el nivell C1?
Selecciona la titulació que tens.

Comprova que compleixes els requisits. Si els compleixes, prepara la documentació que ens has d’aportar i prem el botó per demanar el certificat.

Requisits

 • Tenir el Títol d’ESO.
 • Haver estudiat, com a mínim, 3 cursos de Primaria a Catalunya.
 • Haver cursat tota l’ESO a Catalunya.
 • Haver cursat l’assignatura de llengua catalana durant tota l’ESO. Per l’ESO cursada a partir del curs 2007-08, caldrà també l’acreditació d’haver aprovat la llengua catalana.

Documentació a aportar

 1. DNI:  Fotocòpia del DNI per les dues cares.
 2. Certificat de l’escola on vas fer la Primaria, o equivalent, que acrediti que vas estar escolaritzat/da a Catalunya durant almenys 3 cursos a la Primaria.
 3. Certificat (*) de l’institut on vas fer l’ESO, o equivalent, que acrediti:
  • els anys i cursos d’escolaritat.
  • que vas obtenir el títol d’ESO.
  • que vas cursar la llengua catalana. Per l’ESO cursada a partir del curs 2007-08, caldrà també l’acreditació d’haver aprovat la llengua catalana.
(*) Si vas obtenir el títol d’ESO al Lladonosa, no cal que adjuntis el certificat. A secretaria ja disposem d’aquestes dades.

Comprova que compleixes els requisits. Si els compleixes, prepara la documentació que ens has d’aportar i prem el botó per demanar el certificat.

Requisits

 • Tenir el Títol d’ESO
 • Haver estudiat, com a mínim, 8 cursos a Catalunya, entre Primària i ESO
 • Haver cursat l’assignatura de llengua catalana en els estudis fets a Catalunya

Documentació a aportar

 1. DNI:  Fotocòpia del DNI per les dues cares.
 2. Certificat de l’escola/institut on vas fer la Primaria i l’ESO, o equivalent, que acrediti:
  • els anys i cursos d’escolaritat
  • que vas obtenir el títol d’ESO
  • que vas cursar la llengua catalana en el estudis fets a Catalunya

Comprova que compleixes els requisits. Si els compleixes, prepara la documentació que ens has d’aportar i prem el botó per demanar el certificat.

Requisits

 • Tenir el Títol de Batxillerat.
 • Haver cursat, com a mínim, 3 cursos de Primària a Catalunya.
 • Haver cursat, com a mínim, 5 cursos a Catalunya, entre l’ESO i el Batxillerat.

Documentació a aportar

 1. DNI: Fotocòpia del DNI per les dues cares.
 2. Certificat de l’escola on vas fer la Primaria, o equivalent, que acrediti que vas estar escolaritzat/da a Catalunya durant almenys 3 cursos a la Primaria.
 3. Certificat (*) de l’institut on vas fer l’ESO i Batxillerat, o equivalent, que acrediti:
  • els anys i cursos d’escolaritat.
  • que vas obtenir el títol de Batxillerat.
  • que vas cursar la llengua catalana en, com a mínim, 5 cursos entre l’ESO i el Batxillerat.
(*) Si vas obtenir el títol de Batxillerat al Lladonosa, no cal que adjuntis el certificat. A secretaria ja disposem d’aquestes dades.

Comprova que compleixes els requisits. Si els compleixes, prepara la documentació que ens has d’aportar i prem el botó per demanar el certificat.

Requisits

 • Tenir el Títol de BUP.
 • Haver cursat tota l’EGB i tot el BUP a Catalunya a partir del curs 1978-79.
 • Haver cursat l’assignatura de llengua catalana durant tota l’EGB i el BUP.

Documentació a aportar

 1. DNI: Fotocòpia del DNI per les dues cares.
 2. Certificat de l’escola on vas fer l’EGB, o equivalent, que acrediti:
  • els anys i cursos d’escolaritat.
  • que vas cursar la llengua catalana.
 3. Certificat (*) de l’institut on vas fer el BUP, o equivalent, que acrediti:
  • que vas obtenir el títol de BUP.
  • que vas cursar la llengua catalana.
(*) Si vas obtenir el títol de BUP al Lladonosa, no cal que adjuntis el certificat. A secretaria ja disposem d’aquestes dades.

Comprova que compleixes els requisits. Si els compleixes, prepara la documentació que ens has d’aportar i prem el botó per demanar el certificat.

Requisits

 • Tenir el Títol d’FP2.
 • Haver cursat tota l’EGB, FP1 i FP2 a Catalunya, a partir del curs 1978-79.
 • Haver cursat l’assignatura de llengua catalana durant tota l’EGB, FP1 i FP2.

Documentació a aportar

 1. DNI: Fotocòpia del DNI per les dues cares.
 2. Certificat de l’escola on vas fer l’EGB, o equivalent, que acrediti:
  • els anys i cursos d’escolaritat.
  • que vas cursar la llengua catalana.
 3. Certificat (*) de l’institut on vas fer l’FP1 i l’FP2, o equivalent, que acrediti:
  • que vas obtenir el títol d’FP2.
  • que vas cursar la llengua catalana.
(*) Si vas obtenir el títol d’FP2 al Lladonosa, a l’Acadèmia Martínez o al Centre d’Estudis de Pardinyes, no cal que adjuntis el certificat. A secretaria ja disposem d’aquestes dades.