CONVALIDACIONS ESTUDIS MUSICALS:

 

CONVALIDACIONS ESTUDIS IDIOMES EOI:

L’alumnat que cursa el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes (EOI) pot sol·licitar, cada curs, la convalidació de la darrera franja de quatre hores de cada curs que es completa amb una matèria de modalitat, pròpia o aliena, o bé amb dues matèries específiques, si es dona alguna de les condicions següents:

  • Es cursa a l’EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que ofereix el centre.
  • Es cursa a l’EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre.

 

CONVALIDACIONS ESPORTIVES: