Amb la perspectiva que ens donen més de 25 anys d’experiència, iniciem un nou període de renovació pedagògica a tots els nostres serveis educatius basats en la filosofia del Batxillerat Internacional, uns estudies reconeguts arreu del món i àmpliament avalats. Amb la qual cosa volem projectar el centre cap a l’educació del futur.

Una educació que creiem que ha d’estar basada en uns eixos fonamentals com són el treball competencial, l’impuls dels idiomes i el foment de l’excel·lència acadèmica (entenent aquesta no tan sols com l’assoliment de bons resultats acadèmics, sinó, a més, com la capacitat per extreure de cadascun dels nostres alumnes el millor d’ells mateixos). És per així, que ens esforcem per treballar el pensament crític, l’autonomia personal i una mentalitat global i oberta al món.

Valors i actituds fonamentals per construir una societat més ben preparada i millor.

Això ho fem seguint amb el nostre esperit de sempre, d’escola en català, dins un context plural i de respecte, de centre obert i dinàmic, i amb la il·lusió renovada per encetar nous projectes de futur.

Santi Pubill