• Des d'aquí podeu presentar online una instància per tal de fer una sol.licitut o reclamació de forma oficial.


    Heu de donar les vostres dades personals, omplir els apartats EXPOSO i SOL.LICITO, signar, i pujar els documents que aporteu, si és el cas.

    • A l'apartat EXPOSO heu d'explicar de forma detallada els motius, fets i circumstàncies que us porten a fer la sol.licitut, i la documentació que aporteu, si es que n'aporteu alguna. Podeu utilitzar més d'un paràgraf per ordenar la presentació.
    • A l'apartat SOL.LICITO heu de posar de forma breu i clara quina és la vostra sol.licitut o reclamació

  • Deixeu anar els fitxers aquí o
    Max. file size: 35 MB.