Document SEPA d’autorització ús dades bancàries

1) Baixar el formulari.

2) Omplir els camps ressaltats en blau.

3) Signar-lo, si és possible digitalment, i a continuació fer l’opció “IMPRIMIR COM A PDF. D’aquesta manera es genera un PDF NO MODIFICABLE, que és el que cal enviar. Si la signatura es fa manualment, escanejar el document signat i enviar-lo, preferiblement en format PDF millor que en format JPG (SI US PLAU, NO ENVIAR FOTO DE MÒBIL O SIMILAR). En qualsevol cas el nom de l’arxiu hauria de ser nom i primer cognom alumne (Ex. BLANCASOTO.pdf o BLANCASOTO.jpg).

4) Podeu enviar el document signat via mail: info@insjoseplladonosa.cat