Accediu per donar els permisos i autoritzacions al vostre fill/a relatius als drets d’imatge, a les sortides, a l’ús de plataformes digitals, etc.