SOLUCIONAT!! Talls en el servei Moodle dissabte 18 i diumenge 19 d’abril per ampliar-lo

ÚLTIMES ENTRADES

COMUNICAT DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ: AMPLIACIÓ DE MOODLE

Benvolguts / Benvolgudes

El servei Àgora-Moodle està patint aturades i problemes de funcionament degut a l’elevat increment de trànsit de dades que s’ha produït amb el retorn a l’activitat escolar.

Per tal d’evitar que aquest fet entorpeixi el funcionament normal del vostre Moodle i donat que el vostre entorn té un elevat trànsit de dades i un alt número de continguts, us hem tancat el servei per migrar el vostre entorn Àgora-Moodle a l’entorn Eix-Moodle. Durant el procés de migració  no podreu accedir al vostre Moodle. Una vegada tallat el servei estimem que la migració trigarà entre 24 i 48 hores aproximadament. Aquesta migració millorarà l’actual accés al vostre entorn i evitarà que es col·lapsi.