Per mitjà del Pla d’educació digital de Catalunya, el centre ofereix als alumnes i les famílies la possibilitat de tenir un ordinador en préstec per tal que l’alumne/a en faci un bon ús per seguir el seu aprenentatge