Santi Pubill

Director

Josep Rubió

Cap d’estudis

 
Marian Cerzócimo

Secretària

 

Gemma Gòmez

Coord. Pedagògica

Jacint Llauradó
Pilar García

 

CLÀUSTRE 2021-2022