Santi Pubill

Director

Josep Rubió

Cap d’estudis

Ferran Riba

Secretàri

Gemma Gòmez

Coord. Pedagògica

Jacint Llauradó
Pilar García