Santi Pubill
Director

Josep Rubió
Cap d'estudis

Marian Cerzócimo
Secretària

Gemma Gòmez
Coord. Pedagògica

Jacint Llauradó

Pilar García

Clàustre 2022-2023